Hard play, serious fun

Samen bouwen aan complexe vraagstukken met LEGO® SERIOUS PLAY®

lego+serious+play+logo

LEGO® SERIOUS PLAY®

Heb je een (complex) vraagstuk op het gebied van strategie, identiteit, samenwerking, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling of innovatie? Of wil je aan de slag met een stakeholderanalyse of procesanalyse? Sta je ervoor open om op een creatieve en constructieve manier het vraagstuk op te pakken? Wil je dat met een team doen? Ga dan aan de slag met LEGO® SERIOUS PLAY®! 

Nieuwe inzichten

LEGO® SERIOUS PLAY® is in te zetten bij diverse vraagstukken die je in teamverband wil aanpakken. Je maakt gebruik van de denk- en verbeeldingskracht van het hele team en brengt die vervolgens terug tot een concreet, gezamenlijk eindresultaat. De methode werkt goed om plannen, behoeften en wensen concreet te maken en is bij uitstek geschikt om strategieën of visies te ontwikkelen en aan teams te werken.

De kracht van LEGO SERIOUS PLAY is dat iedereen (niemand uitgezonderd) met behulp van de LEGO-steentjes in staat is om zijn kennis en mening in te brengen in een overleg. Het is niet alleen een speelse, maar ook een bewezen en zeer effectieve methode! 

Verbeelding

Elke workshop gefaciliteerd met LEGO® SERIOUS PLAY® bestaat uit meerdere rondes van ‘Uitdagen – bouwen – delen – reflecteren’. Nadat de facilitator een uitdaging heeft neergelegd, bouwen de deelnemers hun individuele modellen met behulp van een speciaal samengestelde set LEGO-stenen. Lastige onderwerpen worden met behulp van LEGO® SERIOUS PLAY® door de deelnemers vastgelegd in tastbare 3D modellen en metaforen.

Betrokkenheid

De deelnemers geven zelf betekenis aan hun gebouwde modellen. Middels storytelling vertellen ze hun eigen verhaal aan de andere deelnemers. De facilitator en de andere deelnemers stellen verhelderende vragen, delen nieuwe inzichten en benoemen onderlinge verbanden. Elke deelnemer is op deze manier 100% betrokken bij het proces.

Gedeeld inzicht

Door de opzet van de LEGO® SERIOUS PLAY® -methode is elke deelnemer van de workshop betrokken bij de totstandkoming van de oplossing. Er gaat geen kennis verloren en iedereen kan zijn mening geven. De gekozen oplossing in een LEGO® SERIOUS PLAY® -workshop is daarmee een door iedereen gedragen resultaat. En dat allemaal door als volwassenen (weer) te gaan spelen met LEGO!

Heeft u vragen of is er iets niet duidelijk.
Neem gerust contact met me op!

Resultaten van een LEGO® SERIOUS PLAY® - workshop

Een workshop is altijd maatwerk, geheel afgestemd op uw vraagstuk. De duur varieert van 3 uur tot 2 dagen, afhankelijk van het onderwerp.

Inzicht

Zicht op een oplossing bij een complex en lastig vraagstuk, waarop (nog) geen duidelijk antwoord bestaat.

Verbanden zien

Over de eigen grenzen heen gaan kijken en onderlinge verbanden zichtbaar maken.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij het proces, de verandering en de oplossingsrichting