Loading...
Friday Night at the ER 2018-11-23T15:20:43+00:00

Friday Night at the ER is een ervaringsgerichte leermethode die deelnemers leert zelf organiseren. De methode is gebaseerd op drie pijlers: samenwerken, data-gedreven besluitvorming en innovatie. Op een moment dat de spelers dit in de gaten hebben en gaan toepassen, slagen ze. In een uitgebreide nabespreking wordt gesproken over de drie pijlers en hoe deze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de dagelijkse praktijk.

Het spel

De deelnemers runnen tijdens de workshop als afdelingsmanagers verschillende afdelingen van een ziekenhuis. Elk gesimuleerd uur komen patiënten aan, worden ze overgebracht tussen afdelingen en verlaten ze het ziekenhuis. Afdelingsmanagers voltooien taken, beheren middelen, nemen beslissingen en documenteren resultaten. Ze worden onder druk gezet door tijdslimieten, kwaliteits- en kostenmaatregelen en interacties met collega’s. Teamdynamiek aan elke tafel zal variëren.

De interactieve nabespreking

De methode richt zich op het ontdekken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en vervolgens het vernieuwen van een proces. Samenwerking, verbinding en kennisdeling zijn hierbij essentieel. Na het spelen van het spel en het invullen van de score formulieren, begeleidt een programmaleider de deelnemers door een interactieve debrief met oefeningen en een rijke discussie. De debrief zal inzichten en ideeën op het gebied van de drie pijlers, samenwerken, data-gedreven besluitvorming en innovatie naar boven brengen. Het zal gedragsverandering stimuleren. Deelnemers kunnen lessen in praktijk brengen wanneer ze terugkeren naar hun werk.

Ervaringsgerichte leermethode

Friday Night at the ER is een ervaringsgerichte leermethode. Het is een methode die gericht is op het verbeteren van de organisatieprestaties. De spelers gaan leren op een leuke wijze hoe ze hun processen en resultaten kunnen verbeteren. We maken tijdens de sessie uiteraard een doorvertaling naar de dagelijkse praktijk.

Het spel is geschikt voor kleine of grote groepen. Specifieke doelstellingen kunnen in de sessie behandeld worden. Voorbeelden van doelstellingen zijn:

  • Verbetering van de samenwerking tussen teams of afdelingen.
  • Voorbereiding op grote verandering.
  • Introduceren van de principes en methoden zoals systems thinking.
  • Verduidelijken succesfactoren van zelfsturende werkteams, klanttevredenheid, conflictbeheer of verandermanagement.

Succesvolle sessies

We hebben Friday Night at the ER al succesvol mogen toepassen bij:

  • MijnGemeenteDichtbij voor de invoering van de Omgevingswet

Neem contact op

Ben je op zoek naar een goede en vernieuwende werkvorm voor een conferentie, workshop, brainstorm of heidag? Met de methode gaat de groep op een vernieuwende manier aan de slag en wordt de dialoog gestimuleerd. Wanneer je de methode wilt gebruiken, maken we een maatwerk programma voor het organisatie- of teamvraagstuk. Neem contact met Cultivate advies om de mogelijkheden te bespreken. Contact opnemen kan via [email protected] of 06 28 18 04 18.