Loading...
Friday Night at the ER 2020-01-02T14:57:43+01:00

Friday Night at the ER is een ervaringsgerichte leermethode. De methode is gebaseerd op drie pijlers: samenwerken, data-gedreven besluitvorming en innovatie. Op een moment dat de deelnemers dit in de gaten hebben en gaan toepassen, slagen ze. In een uitgebreide nabespreking spreken we over de drie pijlers. We geven ook aan ze van toegevoegde waarde zijn voor de dagelijkse praktijk.

Het spel

In de simulatie worden teams bestaande uit vier personen uitgedaagd om een druk ziekenhuis te leiden gedurende een gesimuleerde periode van 24 uur. Patiënten en personeel arriveren en vertrekken, workloads zijn ongelijk, gebeurtenissen duiken onverwachts op, spelers moeten beslissingen nemen en met elkaar in gesprek – en scores verzamelen zich. Spelers voeren verschillende functies uit, maar beseffen zich uiteindelijk dat ze ook van elkaar afhankelijk zijn. Ze worden onder druk gezet door tijdslimieten, kwaliteits- en kostenmaatregelen en interacties met collega’s. Ze ontdekken dat ze kwaliteits- en kostenproblemen alleen kunnen oplossen als ze grensoverschrijdend samenwerken, openstaan voor nieuwe werkwijzen en als ze hun beslissingen baseren op goede analyses van de juiste gegevens. Na de simulatie brengt een begeleide ‘groepsdebrief’ de belangrijkste lessen aan het licht en worden praktische verbeterkansen voor uw organisatie benoemd.

De interactieve nabespreking

De methode richt zich op het ontdekken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en vervolgens het vernieuwen van een proces. Samenwerking, verbinding en kennisdeling zijn hierbij essentieel. Na het spelen van het spel en het invullen van de score formulieren, begeleidt de programmaleider deelnemers door een interactieve debrief met oefeningen en een rijke discussie. De debrief zal inzichten en ideeën op het gebied van de drie pijlers, samenwerken, data-gedreven besluitvorming en innovatie naar boven brengen. Het zal gedragsverandering stimuleren. Deelnemers kunnen lessen in praktijk brengen wanneer ze terugkeren naar hun werk.

Friday Night at the ER en de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet vraagt een andere manier van werken. Het vraagt goede samenwerking, een integrale benadering van vraagstukken en innovatief werken. Tijdens het spelen van Friday Night at the ER gaan de spelers aan de slag met het runnen van een afdeling in een ziekenhuis. ‘Wat heeft dit te maken met de Omgevingswet?’, hoor ik vaak aan het begin van de game. Dit wordt snel duidelijk tijdens de debrief, waarin spelers in gesprek gaan over wat er goed en niet goed gaat tijdens het spelen van de game. De verhelderende en soms confronterende inzichten sluiten naadloos aan bij de geest van de Omgevingswet! Na de debrief gaan de spelers aan de slag met een krachtenveldanalyse. Dit geeft input voor de verdere invoering van de Omgevingswet in uw organisatie. De spelers gaan naar huis met waardevolle inzichten en concrete, gezamenlijk geformuleerde acties.

De Omgevingswet is een organisatieverandering waarbij Friday Night at the ER succesvol is toegepast.

Ervaringsgerichte leermethode

Friday Night at the ER is een ervaringsgerichte leermethode. Het is een methode die gericht is op het verbeteren van de organisatieprestaties. De spelers gaan leren op een leuke wijze hoe ze hun processen en resultaten kunnen verbeteren. We maken tijdens de sessie uiteraard een doorvertaling naar de dagelijkse praktijk. Het spel is geschikt voor kleine of grote groepen. Specifieke doelstellingen kunnen in de sessie behandeld worden. Voorbeelden van doelstellingen zijn:

  • Verbetering van de samenwerking tussen teams of afdelingen.
  • Voorbereiding op grote verandering.
  • Introduceren van de principes en methoden zoals systems thinking.
  • Introduceren van organisatieveranderingen in lijn met de pijlers samenwerken, innovatie en data-gedreven besluitvorming.
  • Verduidelijken succesfactoren van zelfsturende werkteams, klanttevredenheid, conflictbeheer of verandermanagement.

Neem contact op

Friday Night at the ER kan op verschillende manieren worden ingezet en bij verschillende doelgroepen. De groep gaat op een vernieuwende manier aan de slag. Er ontstaat een dialoog over de kracht van de groep én de organisatie opgave. Om vervolgens samen concrete acties te formuleren. Wanneer je deze game wilt inzetten, maken we een maatwerkprogramma.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.