Loading...
Advies en ondersteuning 2018-11-23T15:46:55+00:00

Advies en ondersteuning

Cultivate advies heeft ervaring met verschillende communicatie en organisatievraagstukken. Heb je advies of ondersteuning nodig bij een organisatieverandering, cultuurverandering of bij het opstellen van een veranderstrategie? Neem dan contact op.

Cultivate advies helpt bij het formuleren van de kernvraag voor de veranderstrategie met de juiste focus. Na het vaststellen van de kernvraag volgt het opstellen van het veranderplan. Cultivate advies kan het veranderplan verzorgen of adviseren bij het opstellen hiervan. Voor het uitvoeren van de aanpak kun je ook een beroep doen op ons voor ondersteuning bij het schrijven van teksten en het organiseren van workshops. Cultivate advies is gespecialiseerd in het faciliteren van Friday Night at the ER of LEGO® SERIOUS PLAY® sessies. Dit zijn werkvormen die u tijdens uw verandertraject kunt inzetten.

Wij hebben in het bijzonder ervaring met:

  • Organisatie ontwikkeltrajecten en organisatieverandering: zelfsturing, van buiten naar binnen werken
  • Ambtelijke fusietrajecten
  • Digitalisering: overgang naar Office 365
  • De invoering van de Omgevingswet

Bij deze trajecten gaven we advies, vervulde we een projectleidersrol, faciliteerde we bijeenkomsten en ondersteunde we in de uitvoering van het verandertraject.