Loading...
Advies en ondersteuning 2020-01-02T14:28:31+01:00

Advies en ondersteuning

Cultivate advies heeft ervaring met verschillende communicatie en organisatievraagstukken. Heb je advies en ondersteuning nodig bij een organisatieverandering, cultuurverandering of bij het opstellen van een communicatieplan voor uw verandering? Neem dan contact op. Wij ontwikkelen samen met jou een communicatieplan op maat. Hierbij zoeken we naar bij uw organisatie passende communicatiemiddelen.

Cultivate advies helpt je bij het opstellen van het communicatieplan voor de verandering. Voor het uitvoeren van het plan, kun je ook een beroep doen op ons voor ondersteuning. Wij kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld het schrijven van teksten en het organiseren van workshops.

Voor veranderingen kunnen verschillende workshops geschikt zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het faciliteren van Friday Night at the ER of LEGO® SERIOUS PLAY® sessies. Wij hebben de afgelopen jaren ook ervaring opgedaan met de werkvormen ‘ Ik ga op reis en neem mee..’ en brainstormsessies. Dit zijn werkvormen die u tijdens uw verandertraject kunt inzetten. Hierbij gaat het ook om de juiste werkvorm voor uw organisatie.

Wij hebben in het bijzonder ervaring met:

  • Organisatie ontwikkeltrajecten en organisatieverandering: zelfsturing, van buiten naar binnen werken
  • Ambtelijke fusietrajecten
  • De invoering van de Omgevingswet